ประกันรถยนต์มีกี่ประเภท แล้วมีความคุ้มครองอะไรบ้าง

หลาย ๆ คนที่กำลังเลือกหาซื้อประกันรถยนต์ หรือกำลังคิดว่าจะต่อประกันรถยนต์ ที่ไหนดี ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ หรือ รถเก่า คงกำลังปวดหัวกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทต่าง ๆ เพราะมันมีหลายประเภทเหลือเกิน  ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 และ อื่น ๆ อีกหลายประเภท ทำให้ยังไม่มั่นใจว่าจะเลือกซื้อประกันรถยนต์ประเภทไหนดี วันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลของประกันประเภทต่าง ๆ มาฝากกเพื่อน ๆ กันว่าประกันแต่ละประเภทมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อน ๆ หลาย ๆ คน   

ก่อนอื่น ประกันรถยนต์ที่เราพูดถึงกันนี้ คือ ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งประกันภัยภาคสมัครใจนั้นมีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภท ดังนี้ 

  1. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

ประกันภัยประเภท 1 หรือ ประกันภัยชั้น 1 เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองแบบครบถ้วนที่สุด ทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสีย/เสียหายต่อชีวิต อนามัย และ/หรือ ทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล ทั้งของฝ่ายผู้เอาประกันภัยและฝ่ายคู่กรณี

  1. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

ประกันภัยประเภท 2 หรือ ประกันภัยชั้น 2 ประกันภัยประเภทนี้รับผิดชอบคุ้มครองค่าเสียหายในกรณีที่รถยนต์ของผู้เอาประกันภัยสูญหายหรือเสียหายจากไฟไหม้ รวมถึงค่าเสียหายต่อชีวิต / ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น

  1. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ประกันภัยประเภท 3 หรือ ประกันภัยชั้น 3 ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น

  1. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4

ประกันภัยประเภท 4 หรือ ประกันภัยชั้น 4 ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น

  1. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

ประกันภัยประเภท 5 หรือ ประกันภัยชั้น 5 ประกันภัยประเภทนี้จะมีความคุ้มครองที่คล้ายกับประเภทที่ 1 แต่ข้อแตกต่าง คือ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 รับผิดชอบค่าเสียหายในทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย เฉพาะอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น โดยประกันภัยประเภทนี้จะแบ่งออกเป็นอีก 2 ตัวย่อยคือ ประกันภัย 2+ และ 3+ 

ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าประกันแต่ละประเภทนั้นก็มีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงเบี้ยประกันที่แตกต่างกันออกไปเช่นกัน ประกันที่มีความคุ้มครองเยอะก็จะมีเบี้ยประกันที่สูงขึ้นตาม แต่ประกันแต่ละประเภทนั้นก็ถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานรถที่มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ รถเก่า รถใช้งานเยอะ หรือ รถใช้งานน้อย เพราะฉะนั้นการเลือกประกันรถยนต์หรือต่อประกันรถยนต์แต่ละครั้งจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการใช้งานรถของเราเป็นอันดับแรก เพื่อให้เงินที่เราเสียไปนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานของเรามากที่สุด หากใครสนใจอยากอ่านรายละเอียดความคุ้มครองของประกันแต่ละประเภทเพิ่มเติม สามารถอ่าน และ เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ของคุณได้ที่  https://www.roojai.com