ถังดับเพลิงราคาถูกที่พร้อมรับมือและป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัยให้กับทุกอาคารสถานที่

ถังดับเพลิงราคาถูก

                ในทุกอาคารสถานที่ที่จะต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลิง เพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จะสามารถลดความสูญเสีย ความเสียหายต่าง ๆ ได้ การเลือกใช้งานถังดับเพลิงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องเลือกอย่างเหมาะสมกับอาคารสถานที่แต่ละประเภท แล้วการควบคุมเพลิงไหม้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งถ้าหากได้ถังดับเพลิงราคาถูกก็จะยิ่งคุ้มค่า แต่ก็ต้องเป็นของถูกและดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนั้นก่อนการตัดสินใจเลือกใช้งานถังดับเพลิง จึงควรศึกษาประเภทของถังแต่ละชนิดก่อน จะสามารถช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเกิดประสิทธิภาพในการระงับเหตุเพลิงไหม้อีกด้วย

เลือกถังดับเพลิงราคาถูก ให้ถูกประเภทตรงกับเหตุอัคคีภัยเพื่อเกิดความปลอดภัยได้สูงสุด

เพราะการเลือกถังดับเพลิงสำหรับแต่ละพื้นที่นั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของอาคารสถานที่นั้น ๆ แล้วเลือกใช้ประเภทของถังดับเพลิงให้ถูกต้อง เพื่อจะได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด

  1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguishers) โดยจะใช้ผงเคมีประเภทโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตบรรจุภายใน เมื่อนำมาใช้งานจริงจะฉีดพ่นออกมาเป็นละอองคล้ายแป้ง สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับการนำมาใช้งานในสถานที่ที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้จากวัสดุเกือบทุกประเภท ทั้งน้ำมัน แก๊ส โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตยาง สิ่งทอและกระดาษ หรือจะใช้กับอาคาร บ้าน คอนโดมิเนียมก็ได้เช่นกัน ถังดับเพลิงชนิดนี้จะมีความปลอดภัยสูง เป็นถังดับเพลิงราคาถูกที่ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า จึงได้รับความนิยมแล้วเชื่อว่าหลายคนมีความคุ้นตามากที่สุด
  2. ถังดับเพลิงชนิดอัดด้วยน้ำยาโฟม (Foam Extinguishers) โดยน้ำยาโฟม น้ำและอากาศผสมกันในปริมาณที่ได้สัดส่วนพอดี จะสามารถใช้ฉีดเพื่อดับเพลิงไฟไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงชนิดน้ำมัน ฟองโฟมจะปกคลุมเชื้อเพลิงไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามขึ้นจนไฟดับมอดไปเอง จึงเหมาะกับการใช้ในพื้นที่ที่มักมีการใช้งานเกี่ยวกับเชื้อเพลิง น้ำมันสำหรับการหล่อลื่น หรือโรงงานผลิตสีบางประเภท เป็นต้น
  3. ถังดับเพลิงบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Extinguishers) โดยใช้หลักการง่าย ๆ  คือ การฉีดพ่นเพื่อกำจัดออกซิเจนที่ทำให้ติดไฟและลุกลาม มักจะนำมาใช้งานในสถานที่ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  4. ถังดับเพลิงชนิดใช้บรรจุน้ำและแก๊ส (Water Extinguishers) ซึ่งจะเหมาะสำหรับใช้ดับและลดความร้อนของเพลิงไหม้ แต่ต้องระวังไม่นำไปใช้กับเชื้อเพลิงประเภท น้ำมันและไฟฟ้า

ถังดับเพลิงราคาถูก ควรใช้งานอย่างถูกวิธี ทุกชีวีก็จะปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ได้แน่นอน

  • เมื่อติดตั้งถังดับเพลิงราคาถูกเอาไว้ในสถานที่ หรืออาคารบ้านเรือนที่ต้องการแล้ว ควรมีการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานได้จริงอย่างสม่ำเสมอ
  • ควรเลือกติดตั้งถังดับเพลิงเอาไว้ในที่ที่สามารถเห็นได้สะดวก เพื่อให้หยิบใช้งานได้อย่างทันท่วงที
  • เมื่อถึงเวลาใช้งานจริง ก็ทำได้ด้วยวิธีง่าย ๆ คือ ดึงสลักนิรภัยให้หลุดออกจากที่เก็บสาย แล้วปลดสายออกจับปลายสายกดลงให้มั่นคงเพราะจะมีแรงดันที่ค่อนข้างแรง ต่อจากนั้นหันปลายสายไปทางเพลิงไหม้ กดคันบีบของถังเพื่อให้วัตถุที่บรรจุภายในสามารถเริ่มใช้งานได้ และเริ่มส่ายสายไปมาตรงฐานเพลิงไหม้ แต่ไม่ควรฉีดพ่นบริเวณเปลวเพลิง
  • ควรใช้งานถังดับเพลิงอย่างเหมาะสม เพราะถังดับเพลิง 1 ถังจะบรรจุได้ในปริมาณจำกัด มักใช้งานกับเหตุที่ยังไม่ลุกลามมาก ถ้าหากมีเปลวไฟเป็นวงกว้าง ระหว่างการดับเบื้องต้นควรรีบแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือจะดีที่สุด

เลือกใช้งานถังดับเพลิง นอกจากจะได้ถังดับเพลิงราคาถูกแล้วยังได้ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีด้วย ก็ต้องเลือกจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล  แน่นอนว่าคุณจะพร้อมรับมือและป้องกันความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยให้กับทุกอาคารสถานที่ได้แบบมั่นใจชัวร์ ๆ เพราะคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุร้ายขึ้นอย่างแน่นอน อีกสิ่งหนึ่งที่ควรร่วมมือกันก็คือ ต้องมีความระมัดระวัง ในการใช้อุปกรณ์และวัตถุไวไฟทุกชนิด ชีวิตจะปลอดภัย